top of page
Ox:Co barstoelen

Analyse & onderzoek

Bij MEMO Koncept kunnen we een volledige 360° scan van jouw onderneming uitvoeren, gebaseerd op onze jarenlange ervaring in de kantoorsector. We onderzoeken de organisatie op het gebied van inrichting, omgeving en de medewerkers, inclusief hoe zij functioneren. Zo verkrijgen we een grondig inzicht in alle aspecten van jouw bedrijf.

Dit onderzoek vormt de basis voor het ontwerpen van een doelgerichte en veerkrachtige werk- en leefomgeving op maat van mens en organisatie. Hierbij worden taken efficiënt uitgevoerd en kunnen mensen op een aangename en intuïtieve manier samenwerken. Onze aanpak is gebaseerd op een stress- en duurzaamheidsmodel, waarbij we zowel een top-down als bottom-up invalshoek hanteren.

Bottom-Up: Identity Based Working

Top-down: Activity Based Working

Het hybride werken heeft ervoor gezorgd dat veel kantoren niet meer aangepast zijn aan de huidige noden van werknemers. Waar taken vroeger op een organische wijze in elkaar vloeiden, vraagt de nieuwe realiteit een gestructureerde aanpak met taakgerichte plekken. Bovendien moeten we ook rekening houden met variabele bezettingsgraden.

Bij MEMO Koncept analyseren we hoe je organisatie gestructureerd is, hoe de interactie tussen de verschillende teams en teamleden verloopt, welke taken uitgevoerd moeten worden en welke tools en ruimtes hiervoor nodig zijn.

Iedereen is anders. Taken kunnen nog zo goed gedefinieerd zijn, de manier waarop ze ingevuld worden hangt af van persoon tot persoon. Zo zijn er opvallende verschillen op het gebied van concentratie, tolerantie tot lawaai, nood aan ondersteuning en/of autonomie, enz. Dit alles heeft een impact op hoe iemand een taak en een omgeving ervaart. 

Vanuit dit onderzoek halen we alle benodigde informatie om een doelgerichte en veerkrachtige werk- en leefomgeving te creëren waarin taken efficiënt worden uitgevoerd en mensen prettig en intuïtief kunnen samenwerken.

Onze diensten

Werkplekanalyse
Akoestische analyse
Interview werknemers
Space planning

Welke ruimtes zijn er momenteel in de organisatie; hoe zijn ze ingericht en hoe staan ze met elkaar in verbinding?

We kijken naar verlichting, ergonomie, circulatie,...

De akoestiek van de ruimtes wordt gemeten en in beeld gebracht. We gaan aan de slag met professioneel materiaal en streven naar een optimaal akoestisch klimaat.

Aan de hand van een (online) vragenlijst op maat peilen we naar de noden en behoeften van de medewerkers om hun 

taken op een performante manier te kunnen uitvoeren.

We brengen de verschillende entiteiten van de organisatie in kaart en definiëren alle ruimtes met hun eigenschappen en looplijnen.

Lighting
bottom of page