top of page

Duurzaamheidsverklaring MEMO Koncept

Bij MEMO Koncept omarmen we duurzaamheid als een kernwaarde, verweven in ons bedrijfs-DNA en onze bedrijfsethiek. We geloven sterk dat duurzaamheid niet slechts een randverschijnsel is, maar een fundamenteel aspect van ons bedrijfsmodel dat ons inspireert tot actie en verandering.

Onze Duurzaamheidsinspanningen

Milieu

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van het milieu door duurzame producten aan te bieden en onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Dit omvat het selecteren en produceren van producten die recyclebaar zijn, vervaardigd uit hernieuwbare materialen of materialen met minimale milieu-impact.

Intern uit zich dit ook in onze bedrijfsvoering.

Economie

Duurzaamheid draagt niet alleen bij aan een gezonder milieu maar ook aan een robuuste economie. Wij geloven in de voordelen op lange termijn van investeren in duurzame producten en praktijken, zowel voor ons bedrijf als voor onze klanten. Door te streven naar producten met een langere levensduur, verminderen we de noodzaak van vervanging en bevorderen we een meer circulaire economie.

Mens

Bij MEMO Koncept staat het welzijn van mensen centraal. Wij streven naar een werkomgeving waarin onze medewerkers zich gewaardeerd, ontwikkeld, gezond en gelukkig voelen. We investeren in training, ontwikkeling en welzijnsprogramma's om het welzijn van onze medewerkers en klanten te bevorderen.

Organisatie

Als bedrijf voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschappen waarin we actief zijn. We streven naar een positieve impact door deelname aan maatschappelijke initiatieven en programma's voor sociale verantwoordelijkheid. Onze bedrijfspraktijken zijn gericht op duurzaamheid in al zijn facetten, wat leidt tot duurzaam werkgeluk en betere resultaten voor iedereen.

 
 
C-Koncept

Onze toewijding aan duurzaamheid blijkt uit onze langetermijnstrategieën en innovatieve projecten, zoals ons merk C-Koncept. Met C-Koncept richten we ons exclusief op circulaire producten en diensten, met als doel een leidende rol te spelen in de overgang naar een circulaire economie en innovatieve duurzame oplossingen te bieden.

MEMO Stress- en Duurzaamheidsmodel 

Bij alles wat we doen, keren we terug naar de basis van ons MEMO Stress- en Duurzaamheidsmodel. Dit model legt de essentiële verbinding tussen stress en duurzaamheid bloot, waarbij we de werking van de mens en de evolutionaire basis onderzoeken. Duurzaamheid is onlosmakelijk verbonden met het functioneren van de mens, en vice versa.

Bij MEMO Koncept geloven we dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om positieve verandering teweeg te brengen. Wij streven ernaar om onze visie op duurzaamheid te integreren in al onze activiteiten en partnerschappen, en om samen te bouwen aan een gezondere, meer veerkrachtige toekomst voor iedereen.

MEMO stress-en Duurzaamheidsmodel
bottom of page