top of page

ZEN7ES

Zen7es is een 360° scan van de werk- en leefomgeving van uw kantoor. We onderzoeken in welke mate de kantoorinrichting en -uitrusting is afgestemd op de workflow binnen je bedrijf, maar ook hoe deze beleefd wordt door de medewerkers. Dit geeft ons de informatie die we nodig hebben om een doelgerichte en veerkrachtige werk- en leefomgeving te creëren op maat van mens en organisatie waarin taken op een performante manier uitgevoerd worden en mensen op een aangename en intuïtieve manier samenwerken. 

 

Dit onderzoek is gebaseerd op ons MEMO stress- en duurzaamheidsmodel, waarbij we zowel een top-down als bottom-up invalshoek hanteren.

Bottom-Up: IBW - Identity Based Working

Top-down: ABW - Activity Based Working

Het hybride werken heeft ervoor gezorgd dat veel kantoren niet meer aangepast zijn aan de huidige noden van werknemers. Waar taken vroeger op een organische wijze in elkaar vloeiden, vraagt de nieuwe realiteit een gestructureerde aanpak met taakgerichte plekken. Bovendien moeten we ook rekening houden met variabele bezettingsgraden.

Bij MEMO Koncept analyseren we hoe je organisatie gestructureerd is, hoe de interactie tussen de verschillende teams en teamleden verloopt, welke taken uitgevoerd moeten worden en welke tools en ruimtes hiervoor nodig zijn. We kijken hierbij naar de omgeving vanuit zes zintuigen:

  • De 5 klassieke zintuigen: zicht, gehoor, tast, reuk en smaak. Een bijzondere aandacht gaat hierbij naar de akoestiek van de ruimte.

  • Het 6de zintuig: dit is in se ons oudste zintuig en omvat alle interoceptoren die zich binnen ons lichaam bevinden en ons informatie bezorgen over de toestand van ons lichaam. Ergonomie maakt hier een belangrijk deel van uit. 

Iedereen is anders. Taken kunnen nog zo goed gedefinieerd zijn, de manier waarop ze ingevuld worden hangt af van persoon tot persoon. Zo zijn er opvallende verschillen op het gebied van concentratie, tolerantie tot lawaai, nood aan ondersteuning en/of autonomie, enz. Dit alles heeft een impact op hoe iemand een taak en een omgeving ervaart. 

 

Hier gaan we op zoek naar die specifieke individuele eigenschappen en hanteren we ons principe van het 7de zintuig: ons functioneren is het resultaat van een wisselwerking tussen intrinsieke eigenschappen (DNA) en de (rationele & emotionele) perceptie van de onmiddellijke omgeving. Zijn beide in evenwicht, dan daalt het stressniveau en verhogen de veerkracht, gezondheid en prestaties.

Uit dit onderzoek puren we de noodzakelijke informatie om een doelgerichte en veerkrachtige werk- en leefomgeving te creëren op maat van mens en organisatie waarin taken op een performante manier uitgevoerd kunnen worden en mensen op een aangename en intuïtieve manier kunnen samenwerken.

Onze diensten

Werkplekanalyse
Akoestische analyse
Interview werknemers
Space planning

Welke ruimtes zijn er momenteel in de organisatie? Hoe zijn ze ingericht en hoe staan ze met elkaar in verbinding?

We kijken naar verlichting, ergonomie, circulatie,...

De akoestiek van de ruimtes wordt gemeten en in beeld gebracht. We gaan aan de slag met professioneel materiaal voor een doorgedreven akoestische meting.

Aan de hand van een (online) vragenlijst op maat peilen we naar de noden en behoeften van de medewerkers om hun 

taken op een performante manier te kunnen uitvoeren.

We brengen de verschillende entiteiten van de organisatie in kaart en definiëren alle ruimtes met hun eigenschappen en looplijnen.

Lighting
bottom of page