top of page

Wat is de link tussen ergonomie op de werkvloer en ziekteverzuim?


In 2022 kostte het kortdurend ziekteverzuim in België gemiddeld 1.465 euro per zieke werknemer per jaar, volgens Anneleen Verstraeten, juridisch adviseur van SD Worx. Daarnaast werd in het verleden geschat dat ongeveer 20% tot 30% van het totale ziekteverzuim werkgerelateerd was, waarbij lichamelijke en psychosociale klachten direct verband houden met de werkomstandigheden. Deze gegevens benadrukken het belang van aandacht voor ergonomie op de werkvloer.


Werkgerelateerde gezondheidsproblemen vormen een aanzienlijk probleem in veel bedrijven, waarbij lichamelijke klachten en psychosociale klachten de twee meest voorkomende categorieën zijn. Statbel, het Belgische statistiekbureau, rapporteerde dat in 2020 maar liefst 55,4% van de werkgerelateerde gezondheidsproblemen te wijten was aan lichamelijke klachten, terwijl 25,9% werd veroorzaakt door psychosociale klachten zoals stress, depressie en angst. Deze zorgwekkende cijfers benadrukken de noodzaak van meer aandacht voor ergonomie op de werkvloer.


Ergonomie speelt een cruciale rol bij het verminderen van fysieke belasting en het bevorderen van de psychosociale gezondheid van werknemers. Het ontwerpen van werkplekken op een ergonomische manier en het aanpassen ervan aan de behoeften van werknemers kan lichamelijke klachten zoals pijn in botten, spieren en gewrichten verminderen. Ergonomische stoelen, verstelbare bureaus en juiste positionering van apparatuur dragen bij aan een betere lichaamshouding en comfort tijdens het werken.


Naast de fysieke aspecten heeft ergonomie ook invloed op de psychosociale gezondheid van werknemers. Een goed ontworpen werkomgeving kan de werkdruk verminderen, een gevoel van controle en autonomie bevorderen en sociale interacties vergemakkelijken. Natuurlijk licht, frisse lucht en een goede akoestiek dragen bij aan het welzijn van werknemers en verminderen stressniveaus. Onderzoeken hebben aangetoond dat werknemers die werken in een omgeving met goede fysieke werkomstandigheden en elementen zoals natuurlijk licht, planten en ruimtes voor ontspanning en concentratie, lagere niveaus van stress, hogere tevredenheid en een betere algehele gezondheid ervaren.


Verhoogd ziekteverzuim brengt directe financiële en organisatorische kosten met zich mee, zoals gewaarborgd loon, pensioenbijdragen en privéziekteverzekeringen, evenals indirecte kosten zoals het vervangen van zieke medewerkers, tijdelijke desorganisatie en kwaliteitsverlies. Om werkgerelateerde gezondheidsproblemen te voorkomen en de kosten van ziekteverzuim te verminderen, is preventief optreden van cruciaal belang. Ergonomisch ontworpen werkplekken verminderen de fysieke belasting en dragen bij aan de mogelijkheden voor re-integratie en het behoud van medewerkers die niet (volledig) fit zijn. Een intuïtieve en aangename werkomgeving draagt bij aan het verminderen van stress en burn-out.Investeringen in ergonomie op de werkvloer zijn niet alleen bevorderlijk voor de gezondheid en het welzijn van werknemers, maar ook voor de financiële stabiliteit en het succes van een bedrijf. Het creëren van een ergonomische werkomgeving met aandacht voor zowel fysieke als psychosociale aspecten kan leiden tot gezondere en meer tevreden werknemers, een verhoogde productiviteit en een vermindering van ziekteverzuim en kosten voor bedrijven.


Door te investeren in ergonomie tonen werkgevers hun betrokkenheid bij de gezondheid en het welzijn van werknemers, wat leidt tot een positieve werkomgeving en betere bedrijfsresultaten.0 opmerkingen

Comments


bottom of page