top of page

Akoestiek op kantoor: Het belang van geluidsomgeving voor welzijn en productiviteit.


Een goed ontworpen akoestische kantooromgeving is van essentieel belang voor het bevorderen van productiviteit, concentratie én het welzijn van medewerkers. Onderzoeken tonen aan dat slechte akoestische omstandigheden, zoals storend achtergrondlawaai en een gebrek aan spraak privacy, negatieve effecten kunnen hebben op de werkprestaties en tevredenheid van werknemers. In deze blog bespreken we recente studies die de relatie tussen akoestiek en werkplekprestaties hebben onderzocht en benadrukken we het belang van een optimale akoestiek op kantoor.

Feltouch Sense Collection FLUX

Impact op werkprestaties

Een studie uit 2020, gepubliceerd in het tijdschrift "Building and Environment", onderzocht de relatie tussen akoestiek en werkprestaties. De resultaten toonden aan dat slechte akoestische omstandigheden, zoals achtergrondlawaai en een gebrek aan spraakprivacy, de productiviteit, concentratie en tevredenheid van werknemers negatief beïnvloeden. Een luidruchtige omgeving kan afleidend zijn en de focus van werknemers verstoren, wat leidt tot verminderde prestaties en lagere tevredenheid.


Effecten op welzijn

Een onderzoek uit 2021, uitgevoerd door de Universiteit van Sydney in samenwerking met het Australische ministerie van Industrie, Wetenschap, Energie en Hulpbronnen, richtte zich op de effecten van kantoorgeluid op de productiviteit en het welzijn van werknemers. De bevindingen toonden aan dat hoge geluidsniveaus en een gebrek aan spraakprivacy negatieve effecten hadden op de concentratie, cognitieve prestaties en stemming van werknemers. Werknemers ervoeren meer stress en vermoeidheid in een omgeving met slechte akoestiek, wat een negatieve invloed kan hebben op hun algehele welzijn.


Gezondheidseffecten

Een rapport uit 2021, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het European Centre for Environment and Health, onderzocht de impact van geluid op de gezondheid en het welzijn op de werkplek. Het rapport benadrukte dat overmatig geluid op de werkplek kan leiden tot stress, verminderde productiviteit, vermoeidheid en gezondheidsproblemen zoals slaapstoornissen en cardiovasculaire aandoeningen. Een goede akoestiek op kantoor is daarom van cruciaal belang om een gezonde werkomgeving te waarborgen.Akoestiek is maatwerk

Om een optimale akoestische omgeving op kantoor te creëren, is het belangrijk om rekening te houden met de specifieke behoeften van de werkruimte en de verschillende soorten werkactiviteiten die plaatsvinden. Er is geen 'one-size-fits-all' benadering als het gaat om akoestiek op kantoor. Open kantoren hebben bijvoorbeeld andere akoestische behoeften dan vergaderruimtes of concentratiegebieden. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen geluidsbeheersing en het behoud van een aangename werkomgeving. Te veel geluidsabsorptie kan leiden tot een doffe en beklemmende omgeving. Het is ook van belang om werknemers bewust te maken van het belang van een goede akoestiek en hen te voorzien van richtlijnen voor het beheersen van geluid op kantoor, zoals het gebruik van headsets bij telefoongesprekken of het vermijden van onnodig lawaai.


Het komt er dus op neer dat de akoestiek op kantoor een aanzienlijke invloed heeft op de productiviteit, concentratie, communicatie en het welzijn van werknemers. Slechte akoestische omstandigheden kunnen leiden tot verminderde prestaties, stress en gezondheidsproblemen.


Het is essentieel om een akoestisch ontwerp aan te passen aan de specifieke behoeften en functies van de werkruimte. Door te zorgen voor een optimale akoestische omgeving kunnen werkgevers een positieve werkomgeving creëren die de productiviteit en het welzijn van werknemers bevordert.0 opmerkingen

Comments


bottom of page